วัคซีนโควิดสุดชุลมุน นายกฯ หยุด walk in สั่งปิดปาก พวก ‘หิวแสง’

*****18 พ.ค.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า รัฐบาลจะเร่งฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศให้ได้ อย่างน้อย 5 ล้านคน หรือราว 70% ของประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายใน เดือน มิ.ย.-ก.ค.2564  โดยจะเสริมจุดฉีดวัคซีนอีก 25 จุดทั่ว กทม.รวมทั้งสถานีกลางบางซื่อที่จะเป็นจุดใหญ่ นอกจากโรงพยาบาลและจุดฉีดวัคซีนหลัก เพื่อให้ประชาชนที่หาเช้ากินค่ำและแรงงานกลุ่มต่างๆ เข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้น  และจากการประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการกระจายวัคซีนใน 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. ผ่านระบบหมอพร้อม สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่มีผู้มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 7 ล้านคนนั้น ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ระบบหมอพร้อม หรือระบบลงทะเบียนอื่นของแต่ละจังหวัด เช่น ภูเก็ตชนะ จะเริ่มเปิดให้ประชาชนในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ ณ โรงพยาบาลที่เลือกรวมทั้งวันเวลาที่สะดวกได้
  2. การลงทะเบียนที่จุดบริการฉีดวัคซีน หรือ Onsite Registration กรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ ณ จุดบริการนั้นๆ
  3. การกระจายวัคซีนเชิงยุทธศาสตร์ เช่น จัดสรรฉีดวัคซีนให้เฉพาะกลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษ หรือมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า อสม. ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานด้านการบิน ครู อาจารย์ ผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์สาธารณะ พนักงานรถไฟและรถไฟฟ้า พนักงานในโรงแรม คณะผู้แทนการทูตและองค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ บุคลากรในโรงงาน คนพิการ พนักงานภาคบริการอาหารและยา และกลุ่มอื่นๆ

*****สำหรับกลุ่มบุคคล หรือสมาคมใด ที่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถยื่นเรื่องต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่ฉีดต่อไป

*****ทั้งนี้มีรายงานว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการหารือถึงประเด็นของการ Walk in ฉีดวัคซีน โดยในช่วงหนึ่ง นายกฯ ได้กล่าวว่า อยากให้หยุดพูดเรื่อง Walk in ไปก่อนจนกว่าจะได้มาตรการที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเกรงว่า ประชาชนที่ Walk in เข้าไป แล้วไม่ได้รับวัคซีนจะไม่พอใจ โดยเฉพาะ กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนเป้นจำนวนมาก ดังนั้นต้องย้ำว่า กรณี Walk in นั้น จะให้บริการก็ต่อเมื่อ จุดบริการนั้นๆ มีวัคซีนสนับสนุนที่เพียงพอ   และต้องการให้ปรับรูปแบบการให้บริการฉีดวัคซีนเป็นการลงทะเบียน ณ จุดที่ตั้ง หรือ (จุดบริการ : Onsite Registration) ซึ่งจะมีการกำหนดให้ชัดเจนต่อไป

*****ดังนั้นจึงขอให้ยึด Application หมอพร้อม ไว้ก่อน โดยให้ผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดก่อน  และขอให้หน่วยงานรับผิดชอบปรับปรุง-แก้ปัญหา Application หมอพร้อม เพื่อให้พร้อมใช้ อย่าให้เกิดปัญหาประชาชนลงทะเบียนไม่ได้ จึง

*****ส่วนการให้ข้อมูล และให้สัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนนั้น ขอให้ ศบค.เป็นหน่วยงานให้ข่าวเพียงแห่งเดียว ยกเว้นประเด็นที่ได้ข้อสรุปแล้วถึงค่อยออกมาพูด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *