ฝ่ายค้านเตรียมเสนอแก้ รธน. ประกบร่าง พปชร. ทันทีที่เปิดสภา

16 พ.ค.2564 นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า นายชูศักดิ์ ศิรินิล หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรค พท. ได้หารือถึงการเสนอเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยได้ข้อสรุปว่า เบื้องต้นพรรคฝ่ายค้านจะเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่แก้ไขมาตรา 256 ซึ่งยึดเนื้อหาตามการปรับแก้ไขตามที่รัฐสภาผ่านการพิจารณาวาระสองไปก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการปรับเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในวาระแรกและวาระสาม ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา หรือ 450 เสียง

ฉบับที่สอง ซึ่งเป็นการเสนอแก้ไขเป็นรายมาตรา โดยจะนำเนื้อหาบางส่วนจากการเสนอญัตติขอแก้ไขในครั้งที่ผ่านมามาประกอบ และได้มีการปรับปรุงสาระเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่น ปรับแก้ไขเรื่องระบบเลือกตั้ง โดยให้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และยึดรูปแบบตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

แต่จะไม่แก้ไขเรื่องการเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรี และยอมรับว่า คล้ายกับญัตติที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอ

นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มเติมเนื้อหา ว่าด้วยสิทธิของประชาชนที่ได้รับการประกันตัว โดยได้บัญญัติเพื่อให้สิทธิดังกล่าวถูกรับรองและปฏิบัติ  เพิ่มเติมประเด็นการป้องกันการรัฐประหารที่จะเกิดขึ้น เช่น เนื้อหาการนิรโทษกรรมที่จะกำหนดว่า  กรณีใดที่ทำได้บ้าง  โดยจะไม่รวมการก่อการรัฐประหาร  รวมถึงการกำหนดว่าการรัฐประหารหากเกิดขึ้น ต้องไม่นับให้เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้นายสุทิน กล่าวว่า ทันทีที่เปิดสมัยประชุมฯ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564  พรรคฝ่ายค้านจะยื่นญัตติ เพื่อประกบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐที่เสนอไปก่อนหน้านี้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *