เลือกตั้งใหม่-นับคะแนนใหม่ นายกเล็ก 37 จังหวัด 16 พ.ค.64  กกต.มีคำสั่งแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า กกต. ได้มีคำสั่งให้ลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค.64 ดังนี้

1.ให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 1  1 หน่วยเลือก ได้แก่ กระบี่

2.ให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชีกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 37  76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่

นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  ชัยนาท  อุทัยธานี  นครสวรรค์  พิจิตร  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  ลำปาง  เชียงใหม่  เชียงราย  สระบุรี  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  ชัยภูมิ  สุรินทร์  สกลนคร  บึงกาฬ  อุดรธานี  หนองคาย  เลย  ชลบุรี  ระยอง  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  กระบี่  ตรัง  นราธิวาส

3.ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 106 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 5  5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ สระบุรี  ตราด  เชียงราย  นครศรีธรรมราช  และพัทลุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *