‘ศักดิ์สยาม ณ ภูมิใจไทย’ เตรียมงบฯ จัดจ้างปี ’65 เกือบ 1 ล้านล้าน

*****18 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการจัดเตรียมโครงการตามนโยบายในปี 2565 ไว้รวม 24 โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 974,454 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการทางถนน 12 โครงการ วงเงิน 281,205 ล้านบาท  ทางบก 1 โครงการ วงเงิน 1,361 ล้านบาท ทางราง 5 โครงการ วงเงิน 624,879 ล้านบาท ทางน้ำ  2 โครงการ วงเงิน 7,561 ล้านบาท และทางอากาศ  4 โครงการ วงเงิน 59,448 ล้านบาท

*****สำหรับโครงการทางถนน 12 โครงการ ได้แก่ 1. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) M9 วงแหวนตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง วงเงิน  56,035 ล้านบาท 2. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)  M5 ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน วงเงิน 27,800 ล้านบาท 3.โครงข่ายเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา กับทางหลวง (ทล.) 32 วงเงิน 4,700 ล้านบาท  4. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) M7 ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ วงเงิน 29,550 ล้านบาท 5. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) M8 สายนครปฐม-ปากท่อ วงเงินลงทุน 51,760 ล้านบาท  6. ทางพิเศษ ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 และ N2 วงเงิน 37,870 ล้านบาท

  1. ทางพิเศษ ส่วนต่อขยายสายฉลองรัช ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบที่ 3 วงเงิน 21,919 ล้านบาท 8. โครงการทางพิเศษ ช่วงกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต วงเงิน 14,470 ล้านบาท 9. โครงการทางพิเศษช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ 30,456 ล้านบาท 10. ถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน-สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จ.นครพนม วงเงิน 1,600 ล้านบาท  11. สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 6 อุบลราชธานี-สาละวัน จ.อุบลราชธานี วงเงิน 4,765 ล้านบาท 12. นโยบายแต่งแต้ม สีสันทางหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเงิน 280 ล้านบาท

*****ทางบก จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม วงเงิน 1,361 ล้านบาท

*****ทางราง 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการรถไฟทางคู่ จำนวน 2 เส้นทางคือ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 85,345 ล้านบาท สายบ้านไผ่-นครพนม วงเงินลงทุน 67,965 ล้านบาท  2. โครงการรถไฟฟ้าใน กทม. และปริมณฑล 2 เส้นทางคือ สายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ 122,067 ล้านบาท และสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 124,958 ล้านบาท   3. โครงการรถไฟความเร็วสูง 1 โครงการ คือ รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน 224,544 ล้านบาท

*****ทางน้ำ 2 โครงการ คือ 1. โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน  2 แห่ง คือช่วง อ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 4 กม.  1,010 ล้านบาท และ ช่วง อ.พระนครศรีอยุธยา ถึง อ.นครหลวง ระยะทาง 13 กม. 5,105 ล้านบาท และ 2. โครงการฟื้นฟูชายหาด 3 แห่ง คือ จอมเทียนระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 586 ล้านบาท จอมเทียน ระยะที่ 2 วงเงินลงทุน 420 ล้านบาท และหาดบางแสน วงเงินลงทุน 440 ล้านบาท

*****ทางอากาศ  4 โครงการ ประกอบด้วย 1. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 วงเงิน 15,818 ล้านบาท ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 36,829 ล้านบาท ท่าอากาศยานชุมพร วงเงิน 3,250 ล้านบาท และท่าอากาศยานระนอง วงเงิน 3,550 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *