คราวนี้ของจริง ‘ลุงตู่’ แจ้งเอง คลายล็อก 5 กิจการใน กทม.

*****12 มิ.ย.2564 Facebook ‘ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha’ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ในฐานะนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการ ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ที่ต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สมดุลกับความเป็นอยู่ของประชาชน และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ศบค. จึงตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคสำหรับสถานที่ 5 ประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่

*****พิพิธภัณฑ์ และโบราณสถานต่างๆ   สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ   คลินิกเสริมความงาม  สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ (อนุญาตเฉพาะนวดฝ่าเท้า)   ร้านทำเล็บและร้านสัก

     

*****โดยการผ่อนคลายนี้ จะมีผลตั้งแต่ 14 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และกรุงเทพมหานคร จะออกประกาศแนบท้าย ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันโรค เพื่อให้สถานที่ทั้ง 5 ประเภทนี้ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และอาจถูกสั่งปิดได้หากไม่ปฏิบัติตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *