รมว.แรงงาน กลับลำ สั่งเปิดศูนย์ฉีดวัคซีน ม.33 ในพื้นที่ กทม. 14 มิ.ย.64

*****12 มิ.ย. 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการที่สำนักงานประกันสังคม ออกประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงาน-ลูกจ้าง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ ทั้ง 45 ศูนย์ออกไป เป็นวันที่ 28 มิ.ย.64 โดยให้เหตุผลว่า มีปัญหาเรื่องสถานที่บางแห่ง รวมทั้งข้อมูลผู้ประกันตนของสถานประกอบการ สับสนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนั้น

*****กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงจุดบกพร่องทั้ง 2 ประการแล้ว คือ ยุบรวมจุดฉีดบางแห่งที่ไม่เอื้ออำนวย แล้วรวมเข้ากับจุดฉีดที่มีความพร้อมโดยเฉพาะุดฉีดที่มีแอร์คอนดิชั่น นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้ประสานไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันตนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน โดยจะให้มีรายชื่อเฉพาะผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนกับสำนักงานประกันสังคมอย่างแท้จริงเท่านั้น

*****อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานจะกลับมาเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ อีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.2564

*****ดังนั้นสถานประกอบการใดที่มีความพร้อม สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ ส่วนสถานประกอบการใดยังไม่พร้อม ก็ขอให้ปรับปรุงข้อมูล และเมื่อข้อมูลของผู้ประกันตนที่ต้องการฉีดวัคซีน กับสำนักงานประกันสังคมพร้อม กระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *