‘หมอพร้อม’ พร้อมอีกครั้ง กลับมาเปิดจองคิวฉีดวัคซีน ผ่าน APP. 24 มิ.ย.64

*****11 มิ.ย.2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อจองคิวการฉีดวัคซีน ผ่านระบบ ‘หมอพร้อม’ ได้อีกครั้ง ในวันที่ 24 มิ.ย.2564

*****หากไม่สะดวกตามช่องทางนี้ ประชาชนก็สามารถ ลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น ของแต่ละจังหวัด  อสม.  โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้านได้

*****ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2564  ‘Facebook หมอพร้อม’ ประกาศ ‘หยุดให้บริการ’ จองคิวฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด

*****แต่ระบบของหมอพร้อม ‘ยังคงใช้งานได้ตามปกติ’ สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีน  กับแจ้งนัดหมายในการฉีดเข็ม 2  และการเป็นหลักฐานประกอบในการขอใบรับรองการฉีดวัคซีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *