ภูเก็ต พร้อมรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 ก.ค.64 เผยกว่า 10 สายการบินแจ้งตารางบินแล้ว  

*****27 พ.ค.2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ออกประกาศแจ้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อยืนยันแผนเปิดเมืองภูเก็ต (PHUKET SANDBOX) ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ ความว่า

*****ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. เมื่อ 26 มี.ค.2564 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

*****ที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในหลักการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว และมีผลตรวจเป็นลบ เดินทางเข้าประเทศไทยในพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ต โดยไม่มีการกักตัวและอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลา 7 วัน ก่อนออกเดินทางไปพื้นที่อื่น ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป โดยถือเป็นวาระจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ นั้น  ททท. ขอยืนยันแผนการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในวันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป

*****จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการประชาสัมพันธ์การเปิดพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้แก่พันธมิตรและผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการเตรียมการในด้านต่าง ๆ อาทิ การตลาด การประชาสัมพันธ์ตลอดจนการบริหารจัดการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

*****ทางด้านนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตกำลังเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเกาะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันที่ 1 ก.ค.2564  รวมถึงการฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ตให้ได้ถึง 70% ของจำนวนประชากร ก่อนเปิดเกาะอย่างปลอดภัยตามโมเดล “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” (Phuket Sandbox)

*****ขณะที่ Facebook Our Route Trip หรือเพจ PhuketSandBox ได้รายงานรายชื่อเที่ยวบินที่จะบินตรงเข้าปยังจังหวัดภูเก็ต ดังนี้

*********1. Qatar airways 🇶🇦                รายละเอียดเที่ยวบิน :     QR 840 DOHHKT 0255 1330

*********2. Emirates airlines 🇦🇪             รายละเอียดเที่ยวบิน :     EK 378 DXBHKT 1030 2000

*********3. Singapore airlines 🇸🇬          รายละเอียดเที่ยวบิน :     SQ 726 SINHKT 0820 0925

*********4. Thai airways Internaional    รายละเอียดเที่ยวบิน :  TG 639 HKGHKT 1905 2125

********************************************************TG 316 DELHKT 2330 0535

********************************************************TG 923 FRAHKT 1445 0710

********************************************************TG 953 CPHHKT 1425 0625

********************************************************TG 933 CDGHKT 1340 0550

********************************************************TG 917 LHRHKT 1230 0610

*********5. Cathay Pacifi 🇭🇰                 รายละเอียดเที่ยวบิน :     CX 771 HKGHKT 0830 1100

*********6. Turkish airlines 🇹🇷               รายละเอียดเที่ยวบิน :   TK 172 ISTHKT 0215 1555

*********7. El Al Israel Airlines 🇮🇱          รายละเอียดเที่ยวบิน :   LY 087 TLVHKT 2245 1345

*********8. Hongkong Express airlines รายละเอียดเที่ยวบิน :  UO 723 HKGHKT 0755 1030

********************************************************UO 763 HKGHKT 2010 2240

*********9. EVA Air 🇹🇼                         รายละเอียดเที่ยวบิน :      BR 241 TPEHKT 1105 1420

********10. Malaysia airlines 🇲🇾         รายละเอียดเที่ยวบิน :     MH 794 KULHKT 1255 1320

********11. Jin air 🇰🇷                           รายละเอียดเที่ยวบิน :       LJ 015 ICNHKT 1725 2145

*****ทั้งนี้ ตารางบิน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์(โควิด-19) ของประเทศต้นทางและปลายทาง  และนักท่องเที่ยวไม่สามารถบินมาลงที่กรุงเทพ แล้วต่อสายการบินภายในประเทศไปยังภูเก็ตภายใต้โครงการนี้ แต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามปกติก่อน (กักตัวเพื่อรอดูอาการ 14 วัน) จึงจะสามารถเดินทางไปยังภูเก็ตได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *