‘ฝุ่นตลบ’ วงการก่อสร้าง หลังรัฐได้กู้อีก 5 แสนล้าน ด้าน‘ศักดิ์สยาม’ ยัน รถไฟทางคู่ ‘โปร่งใส’

*****แหล่งข่าวจากวงการธุรกิจก่อสร้าง เปิดเผยว่า ภายหลังการประกาศ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ความเคลื่อนไหวในวงการก่อสร้างก็เกิดความตื่นตัวและคึกคักเป็นพิเศษ โดยมั่นใจว่า เม็ดเงินในส่วนที่จะต้องนำไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุน และการบริโภคในประเทศ จำนวน 170,000 ล้านบาทนั้น จะวงการธุรกิจก่อสร้างจะต้องได้รับการจัดสรรในหลักหมื่นล้านบาท

*****เนื่องจากการก่อสร้างที่มีผู้ใช้แรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นทุกวันนี้แม้ธุรกิจอื่นๆ จะปิดงานงดจ้าง  หรือปลดพนักงาน แต่ในภาคการก่อสร้างกลับขาดแคลนแรงงานจนกลายเป็นปัญหา โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐยังคงเดินหน้าอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับงานซ่อมแซมพื้นผิวการจราจร  การขยายถนน ฯลฯ ก็ยังคงมีให้เห็นในเกือบทุกพื้นที่ คนงานก่อสร้างจึงแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563

*****การจัดสรรเม็ดเงินให้กับภาคธุรกิจนี้ จึงถือว่า เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และสามารถรักษาระดับการจ้างงาน กระทั่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุน  จนนำไปสู่การบริโภคในประเทศ ซึ่งส่งผลไปถึงการผลิตและการจ้างงานอย่างเป็นลูกโซ่ได้อย่างชัดเจน

*****ทางด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประกวดราคาโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กม. จำนวน 3 สัญญา วงเงินก่อสร้าง 72,921 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. จำนวน 2 สัญญา วงเงินรวม 55,458 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้นำมาใช้กับทุกโครงการทั่วประเทศ  จึงไม่มีประเด็นหรือการดำเนินการใดที่มีลักษณะไม่โปร่งใส หรือผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และยังไม่พบข้อผิดปกติหรือขัดต่อระเบียบใดๆ

*****ส่วนที่มีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางประมาณ 20 ล้านบาทนั้น เนื่องจากโครงการนี้มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2555 จึงเป็นโครงการที่มีการคำนวณราคากลางตามหลักต้นทุนที่เหมาะสม แม้ปัจจุบันต้นทุนค่าก่อสร้าง และราคาวัสดุต่างๆ จะปรับราคาเพิ่มขึ้นไปมากอย่างเช่น เหล็ก ก็ตาม

*****สำหรับคำถามที่ว่า อาจมีข้อเสนอให้ยกเลิกการประมูลนั้น เรื่องนี้ จะทำให้เสียโอกาสมากกว่าได้ประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *