หยุดใช้ ‘หมอพร้อม’ ใครที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ‘ให้รอ’ จนกว่าวัคซีนจะมา

*****นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวในช่วงท้ายของการแถลงข่าว ประจำวันที่ 26 พ.ค.2564 โดยระบุว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้รับการสั่งการจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใน 2 ประเด็นหลักคือ 1) การลงทะเบียนเพื่อรอเข้ารับการฉีดวัคซีน และ 2) แผนการแจกจ่ายวัคซีน

*****โดยประเด็นการลงทะเบียนฯ นั้น ให้ชะลอระบบ ‘หมอพร้อม’ ออกไปก่อน โดยประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนผ่านทางเลือกที่หลากหลาย เช่น ระบบของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่จะเริ่มในวันที่ 27 พ.ค.2564  หรือระบบของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งระบบของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งโรงพยาบาล   ตลอดจนอสม. ก็ยังคงเป็นหน้าด่านในการลงทะเบียน ที่ประชาชนยังคงใช้ลงทะเบียนได้ทั้งหมด  ซึ่งจะไม่เป็นคอขวดเหมือนอย่างที่ผ่านมา

*****ส่วนระบบของ ‘หมอพร้อม’ ที่นอกจากจะมีไว้สำหรับการลงทะเบียนแล้ว  ระบบของ ‘หมอพร้อม’ ยังมี Back office อยู่อีก 2 Feature คือ การติดตามการฉีด เข็ม 1 เข็ม 2 และผลข้างเคียง  รวมทั้ง Feature สำหรับการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน  แต่หลังจากนี้ระบบของ ‘หมอพร้อม’ จะทำหน้าที่เพียง 2 อย่างหลังเท่านั้นคือ การติดตามฯ และการออกใบรับรองฯ

*****อย่างไรก็ตาม ประชาชน 2 กลุ่ม ที่ลงทะเบียนผ่าน ‘หมอพร้อม’ ไปแล้ว คือกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงนั้น  เลขา สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.สบค. ยืนยันว่า จะยังคงได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับ Supply ของวัคซีนจะมีเข้ามา และจะได้รับเป็นลำตับต้นๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มทีให้ความร่วมมือที่ดี

*****นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการ เลขาฯ สมช.ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค.ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อให้พิจารณาปรับแผนการแจกจ่ายวัคซีนใหม่ จากเดิมที่มีเกณฑ์พิจารณาไม่มากและไม่ซับซ้อน เช่น จัดสรรตามตัวเลขการจอง แต่หลังจากเกิด Cluster ในพื้นที่ต่างๆ  มากขึ้น เกณฑ์การติดเชื้อของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ก็จะถูกนำมาพิจารณาด้วย พร้อมๆ กับนำเรื่องเศรษฐกิจ เช่น เรื่องการท่องเที่ยวในบางจังหวัดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย รวมทั้งเกณฑ์ความเสี่ยงในการติดเชื้อ และโอกาสในการกระจายเชื้อของบุคคลบางกลุ่ม เช่น กลุ่มแรงงานตามแคมป์คนงานต่างๆ

     

*****นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาแจกจ่ายงวัคซีนให้กับประชาชนเฉพาะกลุ่ม เช่น กระทรวงคมนาคม ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ขับรถสาธารณะที่สถานีกลางบางซื่อ ขณะเดียวกันกระทรวงอุดมศึกษาฯ (อว.) ก็จะช่วยดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการแสดงความจำนงในการฉีดวัคซีนก่อนที่จะมีการเปิดภาคการเรียน ฯลฯ เป็นต้น

*****ดังนั้น แผนการแจกจ่ายวัคซีนจะถูกปรับใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่หลากหลาย ซึ่ง ผอ.ศบค. (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้รับทุกข้อเสนอ กระทั่งนำมาสู่การจัดสรรใหม่ โดยมีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ. ศปก. ศบค. จะพิจารณารายละเอียดของแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด โดยะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป

     

*****เฟซบุ๊ค “หมอพร้อม” รายงานจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิดผ่านระบบ ‘หมอพร้อม’ ที่สิ้นสุดเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 พ.ค.2564 ซึ่งเป็นวันที่ ศบค.แถลงยุติการลงทะเบียนผ่าน ระบบ ‘หมอพร้อม’ นั้น พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 7,944,411 ราย แบ่งเป็นการจองในกรุงเทพมหานคร 913,218 ราย และจองในต่างจังหวัด 7,031,193 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *