ปรับแผนกระจายวัคซีนฯ เน้นพื้นที่เสี่ยง ใครไม่มีความเสี่ยง ‘รอก่อน’  

*****24 พ.ค.2564  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี หลังฉีดเข็มแรกไปเมื่อ 16 มี.ค. 2564  โดยนายกรัฐมนตรีตอบคำถามการกระจายวัคซีนว่า

*****รัฐบาลจำเป็นต้องปรับปริมาณวัคซีน เนื่องจากขึ้นอยู่กับวัคซีนที่จะนำเข้า หรือกำลังนำเข้า หรืออยู่ในขั้นตอนเจรจา  โดยเมื่อเข้ามาครบตามจำนวนทุกอย่างก็จะรวดเร็วขึ้น แต่ต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์สำคัญ 2 ประการคือ ปริมาณวัคซีนที่มีอยู่ และขีดความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาด นอกจากนี้หลายจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดง และประชาชนหลายกลุ่มมีอันตราย เช่น แรงงานในภาคก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรม

     

*****ทั้งนี้ปริมาณผู้ที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนมีมากขณะที่วัคซีนยังมีไม่มาก การที่จะบริหารส่วนน้อยไปหาส่วนใหญ่ได้ จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป พื้นที่ไหนรุนแรงก็ต้องดูแลมาก  แต่ขอให้มั่นใจ  ไปพบแพทย์ให้ทันเวลา อย่าปิดบัง(ข้อมูล)

*****สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนผ่าน ‘หมอพร้อม’ ไว้แล้วจะต้องขยับออกไป ก็เพราะวัคซีนยังมาไม่ถึงและเกิดสถานการณ์เร่งด่วนขึ้น แต่ยืนยันว่าจะได้ฉีดทุกคนเพียงเพียงแต่อาจจะช้าบ้างเร็วบ้าง และพื้นที่ใดที่ยังไม่เป็นอะไรมาก  ก็มีหน้ากากอนามัย  ล้างมือ รวมทั้งเว้นระยะห่าง

*****นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข้อกังวลว่าประเทศไทยจะได้รับวัคซีนฯ แอสตร้าเซนเนก้า ตามกำหนดหรือไม่ เนื่องจากมีสถานให้บริการฉีดหลายแห่ง ประกาศเลื่อนนัดการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ว่า บริษัทแอสตร้าเซนเนก้าแจ้งว่า จะเริ่มจัดส่งให้ประเทศไทยภายในเดือน มิ.ย.2564 แต่ไม่ได้ระบุว่า 1 มิ.ย.2564 และจากการประชุมร่วมกันมาโดยตลอด บริษัทกำลังจัดทำแผนการส่งให้ประเทศไทย  โดยรู้แล้วว่า รัฐบาลไทยกำหนด วัน-เวลา ที่จะฉีดแบบปูพรมให้กับคนไทย แต่รัฐบาลก็มีวัคซีนของ ซิโนแวก พร้อมอยู่แล้ว

       

*****ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดโควิดที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการปรับแผนกระจายวัคซีนโควิด เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนได้มากขึ้นและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ขยายเวลาการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 เป็น 16 สัปดาห์ จากเดิมที่กำหนดไว้ 10 สัปดาห์ โดยเลื่อนทั้งหมดให้เป็นล็อตเดียวกัน หมายถึงตั้งแต่ มิ.ย.2564 ที่จะมีการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ส่วนเข็มที่ 2 จะเป็นเดือน ต.ค.2564 ซึ่งมีข้อมูลวิชาการรองรับว่า ภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงได้อย่างรวดเร็ว

*****ทั้งนี้ มีรายงานในวันเดียวกันว่า รัฐบาลได้จัดระเบียบการกระจายวัคซีนอีกครั้ง ได้แก่ 1) มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เป็นผู้รับผิดชอบและขึ้นตรงกับ ศบค. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ 2) กำหนดเงื่อนไขในการกระจายวัคซีนใหม่ โดยจะพิจารณาตามจำนวนประชากรในพื้นที่เสี่ยง 3) เมื่อมีการกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องพิจารณาจัดการตามความเหมาะสม ตามลักษณะของปัญหาในแต่ละพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *